บริษัท แอดวานซ์ ไบโอ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

231/22, ราชดำริห์, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02-651 8900 / Tel: 02-651 8901 / Fax: 02-651 8558

Mobile Phone: 086-895 6652

E-mail : danai_khun@yahoo.com

 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550000139
ประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์
หมวดธุรกิจ : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 
Symbol Detail